Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man föreslår nya skatteregler för företagssektorn. Man föreslår bland annat vissa begränsningar av ränteavdrag för företag och en sänkning av bolagsskatten. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Bakgrunden till de föreslagna reglerna är bland annat ett EU-direktiv mot skatteundandraganden och OECD:s rekommendationer […]

Karensavdrag ersätter karensdag (SfU24)  

Karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 % av en genomsnittlig […]

Håll koll på lönen i semestertider

Sommar och ledighet börjar närma sig och det är hög tid att börja se över alla anställdas semesterförmåner. Ett semesterår enligt semesterlagen är tiden från 1 april till 31 mars påföljande år. Ett intjänat år enligt semesterlagen är motsvarande tid närmast före ett semesterår. I semesterlagen finner vi vilka semesterförmåner man har som anställd. Vi […]

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård (SkU20)

Skattefriheten ska avskaffas för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat hälso- och sjukvård och sjukvårdsförsäkringar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Arbetstagare som får ersättning från arbetsgivare för patientavgifter i offentligt finansierad hälso- och sjukvård förmånsbeskattas för det samtidigt som arbetsgivare har rätt att göra avdrag för sådana kostnader. Förmåner […]

M Picaut – storvinnare i brittisk skönhetstävling

För andra året i rad imponerar det svenska hudvårdsmärket M Picaut på brittiska Beauty Shortlist Awards 2018. Totalt tog M Picaut hem fem priser, bland annat prestigefyllda ”Editors Choice” och ”Bästa skandinaviska hudvårdsmärke”. – Vi har genomtänkta produkter av hög kvalitet som ger resultat och överraskar, säger grundaren Mette Picaut om vinstregnet. Över 600 skönhetsmärken […]

Hög tid att komma igång med GDPR

Hög tid att komma igång med arbetet inför Dataskyddsförordningen (GDPR) EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Något som förändrar sättet att hantera personuppgifter och ska stärka individens integritet. Är du och din organisation redo? Alla som bedriver affärsverksamhet tvingas nu tänka till. Se inte de nya reglerna som en belastning utan […]

Nya dataskyddsförordningen

Regelverk I maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Och nu är det hög tid att förbereda företaget för den nya lagen. Alla företag, föreningar och organisationer som hanterar personuppgifter berörs nämligen av de nya kraven. Många använder begreppet GDPR – General Data Protection Regulation – som är det engelska namnet på denna förordning. Den […]

Friskvård – ridning och golf

Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är det nu klart att man kan få avdrag för exempelvis golf och ridning förutsatt att förmånen erbjuds hela personalen och är av mindre värde – 5000 kr. Vi har att vänta vägledning från Skatteverket hur domen ska tolkas i vissa situationer, men en sak är säker än så […]

Trängselskatt

Inkomståret 2018 Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar. Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor. Arbetsgivaren ska för […]

Sammanfattning av de viktigaste nya skattereglerna

Sammanfattning av de viktigaste nya skattereglerna som redan beslutats eller som aviserats att gälla för dig som är företagare. Flertalet börjar gälla 1 januari 2018. Skiktgränser för statlig inkomstskatt Skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 procent) tas ut år 2018 blir 455 300 kronor (37 941 kr/mån). Ytterligare fem procent skatt, den så kallade värnskatten, […]