Vi skapar affärsvärde genom ordning och reda

Våra tjänster kan användas vid behov, utan att ni behöver binda upp er på långa avtal. Vi hjälper er utifrån helhetsperspektivet.

Nyheter

Redo för framtiden?

Ekonomi

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad

Online

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi

Kontroll

YourOffice hjälper dig att alltid ha kontroll över dina kostnader, inga överraskningar!

Från första kontakt till uppstart

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomi-och löneavdelning.
Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi-och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt.
Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Startprocess:

> Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.
> Genomgång av rutiner.
> Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.
> Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.

Förutom att ta hand om administration är vi även bollplank och rådgivare i ekonomiska frågor under samarbetets gång.