Visma Net

Ditt kontor Sverige AB (YourOffice.se) är licensierad partner med Visma Net. Vi hjälper nya och befintliga kunder med bättre utnyttjande av de webbaserade verktyget så att kunden kan lägga all kraft på sin kärnverksamhet. www.visma.net  

Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet […]