Vad vi kan erbjuda företagare

Som företagare ställs du inför en lång rad olika frågor när du utvecklar din verksamhet, inleder samarbeten eller avslutar samarbeten, när du anställer och säger upp, när du vill sälja eller köpa företag, dela upp eller fusionera verksamheter. Ibland handlar det om att granska och revidera avtal, att sälja varor och tjänster till stat och kommun, att bedöma värdet av ett avtal på längre sikt och försäkra sig om möjligheten att avsluta en avtal om samarbetet inte fungerar.

De allra flesta företagare råkar förr eller senare ut för någon som är missnöjd med en leverans eller är själv missnöjd med en leverans. Tvistelösning är ofta lönsammast om man kan träffa en snabb överenskommelse, men inte så sällan finns stolthet och prestige med, eller personligt missnöje. Då tvingas man kanske vända sig till kronofogden och vidare till tingsrätt för att skärpa tonen i sitt krav. Eller så utsätts man från en stämning av någon tidigare samarbetspartner, kund eller leverantör.

Vi har specialistkunskaper och god erfarenhet främst inom följande rättsområden:

Arbetsrätt – som representant både för arbetstagare och arbetsgivare
Anställningsavtal Rådgivning i samband med anställning och uppsägning Regler och krav enligt LAS och MBL Alla typer av frågor kring den pågående anställningen Kollektivavtal, tolkning och rådgivning

Allmän förmögenhetsrätt och kommersiell avtalsrätt – alla typer av tvister om pengar

Avtalsrätt
Avtalsgranskning i affärsavtal Aktieägaravtal eller andra typer av kompanjonsavtal Aktieöverlåtelseavtal Hyresavtal Leasingavtal

Bolagsrätt – inklusive ekonomisk rådgivning (associationsrätt)

Civilprocessrätt – dvs det rättsområde som reglerar hur parter och domstol uppträder i tvistemål

Familjerätt – bland annat en av landets största och mest välrenommerade inom surrogatprocess

Fastighets- och entreprenadrätt – alla typer av avtal och tvistemål

Företagsrådgivning
Försäkringar Förhandlingsstöd, rådgivning eller biträde Anbud i samband med offentlig eller civil upphandling Företagsutveckling, köp och försäljning, delägarskap

Förvaltningsrätt – flertalet tvister som behandlas i förvaltningsdomstol.

Offentlig upphandling – där vi biträder anbudsgivare och biträder vid tilldelning och överprövning i domstol

Rådgivning och processombud/ -biträde i samband med tvist
Inför en uppseglande tvist kan vi ge råd som syftar till att få ett tidigt avslut, att klarlägga tvistefrågan, att förbereda sig inför kommande förhandling eller domstolsprocess och att samla bevisning. I en process företräder vi som ombud eller i enklare fall som biträde.