Så här behandlar vi personuppgifter

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig.
  • Varifrån vi får uppgifterna.
  • Vilka uppgifterna lämnas ut till.
  • Hur länge uppgifterna sparas.
  • Du har rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade.

Utifrån den kategorin som du tillhör, kan tillhöra flera, kan du via nedannämnda länkar få svar på ovannämnda.

Anställd
Kund
Leverantör
Telefonkontakter
Ägare

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Ditt Kontor Sverige AB.