Vad vi kan erbjuda företagare

Som företagare ställs du inför en lång rad olika frågor när du utvecklar din verksamhet, inleder samarbeten eller avslutar samarbeten, när du anställer och säger upp, när du vill sälja eller köpa företag, dela upp eller fusionera verksamheter. Ibland handlar det om att granska och revidera avtal, att sälja varor och tjänster till stat och kommun, att bedöma värdet av ett avtal på längre sikt och försäkra sig om möjligheten att avsluta en avtal om samarbetet inte fungerar. De allra flesta företagare råkar förr eller senare ut för någon som är missnöjd med en leverans eller är själv missnöjd med en leverans. Tvistelösning är ofta lönsammast om man kan träffa en snabb överenskommelse, men inte så sällan finns stolthet och prestige med, eller personligt missnöje. Då tvingas man kanske vända sig till kronofogden och vidare till tingsrätt för att skärpa tonen i sitt krav. Eller så utsätts man från en stämning av någon tidigare samarbetspartner, kund eller leverantör.

Tillgång till en pålitlig affärsjurist kan vara skillnaden mellan en lönsam affärsuppgörelse och en utebliven affär, skillnaden mellan att driva vidare eller ta en anställning.