Vision

Vi skall bli bäst på ekonomi-och löneprocesserna så att våra kunder ökar sin konkurrensförmåga. Vi gör det genom att erbjuda kostnadseffektiva och förstklassiga lösningar inom ekonomi, affärsstöd och bemanning.

Affärsidé

Vi erbjuder företag och organisationer möjligheten att fokusera på sin kärnverksamhet
genom att effektivisera sina ekonomiprocesser och få tillgång till extern ekonomi-och löneavdelning som bli en del av Ert företag.

Digitaliserar och automatiserar affärs- och ekonomiprocesser

Vi har lång erfarenhet från arbete i både stora och mindre organisationer som vi använder när vi arbetar i våra kunders små och medelstora företag för att förbättra och förnya dess processer inom ekonomi, lön, avtalsskrivning och nyttjande av administrativa verktyg.

Verktyg

Våra molnbaserade affärssystem utgörs av 24SevenOffice och Visma. Vårt mobilanpassade tidrapporteringssystem utgörs av HRM Flex Applications och lönesystem av Flex Applications. Vårt molnbaserade workflow utgörs av Ibistic. Drift och ansvar för utveckling och lagring av data görs av respektive verktygsägare. Detta gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och tjänster inom området.

YourOffice

Vårt erbjudande är sammansatt av Ditt kontor Sverige AB, Napoleon jurister AB och Mirzam AB. Ditt kontor Sverige AB är avtalspart med Dig som kund och tar det övergripande ansvaret.