Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts karensdagen med ett karensavdrag. Det innebär att du behöver räkna på ett nytt sätt när en anställd blir sjuk. Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen – ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka.

Såhär fungerar karensavdraget:

Se videoklippet här