Inlägg av Adela Sabanovic

Visma Net

Ditt kontor Sverige AB (YourOffice.se) är licensierad partner med Visma Net. Vi hjälper nya och befintliga kunder med bättre utnyttjande av de webbaserade verktyget så att kunden kan lägga all kraft på sin kärnverksamhet. www.visma.net  

Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet […]

QBIS

  QBIS är känt för sin funktionsrika tidrapportering och kraftfulla projekthantering. I linje med vår strategi, arbeta med webbaserade verktyg, samarbetar vi med Qbis. I likhet med övriga verktyg behöver man inte några egna installationer och man behöver heller inte lägga pengar på underhåll. Din data är alltid säker och inte minst tillgänglig – var du […]

Beskattning av styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen (mål 278-13) har funnit att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst. Utdrag ur domen – med hänsyn till bl.a. Att uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag är personligt och ska utövas av en fysisk person föreligger enligt praxis en stark presumtion för att styrelsearvode är inkomst av tjänst för styrelsearvode.

Skärpta krav på behandling av personuppgifter

I maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft för behandling av personuppgifter. Syftet med det nya regelverket (GDPR) är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU. Ett annat syfte har varit att modifiera det nuvarande regelverket och anpassa detta till det nya digitala samhället. Redan idag skyddas […]

Certifierad partner

  Vi är glada över samarbetet med Visma och är en stolt partner.  Peter Bergman, Robert Rydberg och Adela Sabanovic är nu även certifierade installatörer av Visma logistics