Inlägg av Adela Sabanovic

Julgåva till anställda

Om arbetsgivaren planerar att vara julgenerös och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller priset 450 kronor inklusive moms per anställd. Dock exklusive fraktkostnad för julklappen. Om värdet överstiger 450 kronor blir klappen skattepliktig från första kronan enligt skatteverket. Överskjutande skattepliktig del av klappen blir avdragsgill som personalkostnad, med tillägg av att […]

Julbord för kunder

Julborden för kunder kan som för intern representation i år inte dras av som en skattefri representationsutgift med avdrag för 90 kr per person och tillfälle, eftersom reglerna kring representation har avskaffats från och med 1 januari 2017. Däremot kan momsen på underlaget på maximalt 300 kronor exklusive moms med högst 36 kronor per person […]

Julbord och julfest

Arbetsgivaren har möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån för den anställda, om det handlar om intern representation såsom en personalfest. Arbetsgivaren kan då få avdrag för momsdelen. När det gäller kringkostnader för samma fest, såsom musikunderhållning, medges dock avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för julgäster, […]

GDPR

Vi närmar oss årsskiftet med stormsteg och därefter är det inte lång tid kvar innan dataskyddsförordningen träder i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och kommer att påverka de allra flesta företag. Känns det rörigt och som att det är mycket att ta tag i? Vi har gjort en processbeskrivning just för att […]

17 november 2017

Ditt Kontor Sverige AB har valt att fredagen den 17 november stänga kontoret på Lindholmen mot bakgrund av planerat EU-toppmöte som bland annat kommer hållas i Eriksbergshallen. Eftersom vi arbetar digitalt kommer medarbetare inom kontoret att arbeta hemifrån och kan nås via telefon/mail som vanligt. Telefon 031 430 131

Visma Net

Ditt kontor Sverige AB (YourOffice.se) är licensierad partner med Visma Net. Vi hjälper nya och befintliga kunder med bättre utnyttjande av de webbaserade verktyget så att kunden kan lägga all kraft på sin kärnverksamhet. www.visma.net  

Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet […]

QBIS

  QBIS är känt för sin funktionsrika tidrapportering och kraftfulla projekthantering. I linje med vår strategi, arbeta med webbaserade verktyg, samarbetar vi med Qbis. I likhet med övriga verktyg behöver man inte några egna installationer och man behöver heller inte lägga pengar på underhåll. Din data är alltid säker och inte minst tillgänglig – var du […]

Beskattning av styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen (mål 278-13) har funnit att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst. Utdrag ur domen – med hänsyn till bl.a. Att uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag är personligt och ska utövas av en fysisk person föreligger enligt praxis en stark presumtion för att styrelsearvode är inkomst av tjänst för styrelsearvode.

Skärpta krav på behandling av personuppgifter

I maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft för behandling av personuppgifter. Syftet med det nya regelverket (GDPR) är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU. Ett annat syfte har varit att modifiera det nuvarande regelverket och anpassa detta till det nya digitala samhället. Redan idag skyddas […]