Redo för framtiden?


YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid.

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi. 
Youroffice hjälper dig att alltid ha kontroll.
Vi kan stödja ditt företag så att
  •  din lönsamhet förbättras
  •  din tillväxt ökar
Det gör vi genom vårt arbetsätt som är
  •  webbaserat/tillgängligt
  •  enkelt och tydligt
framtiden med yourOffice

Ekonomi

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad.

Online

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi.

Kontroll

YourOffice hjälper dig att alltid ha kontroll över dina kostnader, inga överraskningar!

Löner


Vi erbjuder webbaserad löneredovisning och personalredovisning i realtid. Medarbetare inom Ert företag kan välja mellan att redovisa avvikelser på papper eller via internet.

Lönehantering på vårt sätt innebär hög kvalitet. Medarbetare erhåller rätt lön i rätt tid. Det ger både dig som arbetsgivare samt era löntagare en större trygghet.Kontakta oss så berättar vi mer!

Introduktion

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomiavdelning. 
Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi- och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt. 
Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Startprocess:
  •  Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.
  •  Genomgång av rutiner.
  •  Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.
  •  Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.

Hjälpfilmer


Nyheter


Julgåvor och julbord för anställda och kunder

2016-11-30 Julgåvor som du ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställde. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om:
  • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
  • julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri.
En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion.

Budgetförslag 2017

2016-09-23 Regeringen har nu överlämnat sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen.
Innehåll som kan påverka dig.

Tre viktiga punkter?

1. Marginalskatten ökar för en del eftersom uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2017 begränsas till förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt uppnås vid en månadsinkomst på cirka 37 700 kronor samt värnskatten vid cirka 54 300 kronor.
2. Ett växa-stöd för näringsidkare som driver enskild firma utan anställda införs, vilket kanske kan fungera som en morot för små företag som funderar på att expandera. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs i den enskilda firman.
– De betalar bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av lönen till den anställde som inte överskrider 25 000 kronor per månad. Möjligheten till växa-stöd är tidsbegränsad till utgången av år 2021, säger Thomas Erikson.
3. Ett förslag om skärpt skatterapportering finns i budgetpropositionen, vilket kan bli en kännbar administrativ pålaga för företagare. Alla arbetsgivare föreslås lämna en månatlig skatterapportering per individ, istället för som i nuläget, en gång per år. desarmerad. Utgifterna för sjukskrivningar har fördubblats på sex år – från 21 till 40 miljarder.
Dessutom lyfts etableringen av nyanlända fram som en av de största utmaningarna, där flera åtgärder lanserar i budgeten. Bland annat vill regeringen lägga mer pengar på de så kallade snabbspår för olika yrkesgrupper, in i arbetslivet.

Papperslösa årsredovisningar

2016-09-01
Bolagsverket har fått regeringens uppdrag att se till så att inlämningen av företagens årsredovisningar inte längre ska behöva ske på papper utan kunna göras digitalt genom hela sin hantering. Det handlar om att spara pengar för både företag och myndigheter men också om att förenkla och underlätta genom en effektivare hantering av informationen som också förhoppningsvis kommer att innebära färre felaktiga uppgifter.

I uppdraget ligger att se till så att underskrifter kan ske digitalt och att undvika företagens dubbelrapportering, detta genom att överföring av information mellan myndigheter möjliggörs i ökad omfattning.

Den digitala hanteringen kommer att ske genom ett gemensamt format som kallas XBRL och som redan finns framtagen och används inom såväl privat- som offentlig verksamhet. Formatet har funnits i ett antal år och så sent som i år antogs formatet som en standard inom EU.

På kort sikt är målet att den digitala inlämningen snabbt blir huvudalternativet för företag, på längre sikt ser regeringen att det blir obligatoriskt och därmed alltså det enda alternativet.

Powered by EWO

Logga in