Redo för framtiden?


YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid.

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi. 
Youroffice hjälper dig att alltid ha kontroll.
Vi kan stödja ditt företag så att
 •  din lönsamhet förbättras
 •  din tillväxt ökar
Det gör vi genom vårt arbetsätt som är
 •  webbaserat/tillgängligt
 •  enkelt och tydligt
framtiden med yourOffice

Ekonomi

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad.

Online

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi.

Kontroll

YourOffice hjälper dig att alltid ha kontroll över dina kostnader, inga överraskningar!

Löner


Vi erbjuder webbaserad löneredovisning och personalredovisning i realtid. Medarbetare inom Ert företag kan välja mellan att redovisa avvikelser på papper eller via internet.

Lönehantering på vårt sätt innebär hög kvalitet. Medarbetare erhåller rätt lön i rätt tid. Det ger både dig som arbetsgivare samt era löntagare en större trygghet.Kontakta oss så berättar vi mer!

Introduktion

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomiavdelning. 
Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi- och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt. 
Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Startprocess:
 •  Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.
 •  Genomgång av rutiner.
 •  Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.
 •  Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.

Hjälpfilmer


Nyheter


Anmäla huvudman 2017

2016-12-19
Alla företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman 2017     
  
Riksdagen väntas besluta att 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket under andra halvan av

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är en person som äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person. För att bygga upp registret över verkliga huvudmän måste i stort sett alla företag och föreningar utreda vem eller vilka som är verklig huvudman, och sedan anmäla det till Bolagsverket.

Vilket syfte har registret?
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Bolagsverket kommer därför också att ta fram en e-tjänst där man kan söka information i registret. Informationen om vem som är verklig huvudman är tänkt att bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?
Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra:
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ideella föreningar
 • Stiftelser
 • Truster
 • Samfällighetsföreningar
 • Sambruksföreningar
 • Vattenförbund
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Ömsesidiga försäkringsbolag
 • Försäkringsföreningar
 • Försäkringsaktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Pensions- och personalstiftelser
 • Arbetslöshetskassor
 • Trossamfund
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman: 
 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
 • Dödsbon och konkursbon.
 • Samebyar.
Nytt penningtvättsdirektiv är bakgrunden till registret
2015 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt penningtvättsdirektiv som ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän. Bolagsverket kommer att få uppdraget av regeringen att föra registret i Sverige.

Julgåvor och julbord för anställda och kunder

2016-11-30 Julgåvor som du ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställde. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om:
 • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
 • julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri.
En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion.

Budgetförslag 2017

2016-09-23 Regeringen har nu överlämnat sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen.
Innehåll som kan påverka dig.

Tre viktiga punkter?

1. Marginalskatten ökar för en del eftersom uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2017 begränsas till förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt uppnås vid en månadsinkomst på cirka 37 700 kronor samt värnskatten vid cirka 54 300 kronor.
2. Ett växa-stöd för näringsidkare som driver enskild firma utan anställda införs, vilket kanske kan fungera som en morot för små företag som funderar på att expandera. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs i den enskilda firman.
– De betalar bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av lönen till den anställde som inte överskrider 25 000 kronor per månad. Möjligheten till växa-stöd är tidsbegränsad till utgången av år 2021, säger Thomas Erikson.
3. Ett förslag om skärpt skatterapportering finns i budgetpropositionen, vilket kan bli en kännbar administrativ pålaga för företagare. Alla arbetsgivare föreslås lämna en månatlig skatterapportering per individ, istället för som i nuläget, en gång per år. desarmerad. Utgifterna för sjukskrivningar har fördubblats på sex år – från 21 till 40 miljarder.
Dessutom lyfts etableringen av nyanlända fram som en av de största utmaningarna, där flera åtgärder lanserar i budgeten. Bland annat vill regeringen lägga mer pengar på de så kallade snabbspår för olika yrkesgrupper, in i arbetslivet.

Powered by EWO

Logga in